CONTACT US!

De To The MAX Gym is gelegen in de Meester Aalbersestraat 15. Tussen de basisschool de Zonzeel en buitenzwembad het Puzzelbad. Wanneer je Terheijden vanaf Breda de burg af, de hoofdstraat inrijdt sla je bij de rotonde linksaf. Deze straat rijd je helemaal door tot het kruispunt, waar je aan je rechterzijde de basisschool de Zonzeel ziet. Hiernaast ligt de gym aan de andere zijde (herkenbaar aan de groene voordeur).